Cookie beleid

1. WETTELIJKE MEDEDELING

Zambon België heet u van harte welkom op de website van Zambon en laat u toe ons beter te leren kennen.

Deze wettelijke mededeling is van toepassing op elke gebruiker die deze website bezoekt. Het raadplegen van deze  website impliceert kennis en aanvaarding zonder voorbehoud van de algemene voorwaarden, die door Zambon naar eigen goeddunken en te allen tijde kunnen worden aangepast. 

Deze website wordt beheerd door Zambon Company S.p.A. Via Lillo Del Duca, 10 - 20091 Bresso, namens zichzelf en namens de andere ondernemingen van de Zambon-groep, met als contactpersoon Zambon België, Burgemeester Etienne Demunterlaan 3, B- 1090 Jette.

Algemene voorwaarden

Deze website bevat informatie met betrekking tot Zambon, haar geneesmiddelen en de behandelingsgebieden waarin zij actief is. Deze informatie wordt uitsluitend ter informatie gepubliceerd en heeft geen contractuele waarde.

De informatie op deze website kan in geen geval een verbintenis van Zambon vormen of worden gebruikt voor het stellen van een medische diagnose of het voorschrijven van geneesmiddelen. De gebruiker wordt ten sterkste aangeraden medisch advies van een arts in te winnen om een diagnose te stellen en de passende behandelingen vast te stellen.

Informatie die specifiek betrekking heeft op gepatenteerde geneesmiddelen die alleen op voorschrift verkrijgbaar zijn, wordt beperkt tot bepaalde delen van de website, waarvan de toegang is voorbehouden aan zorgverleners overeenkomstig de bepalingen van de geneesmiddelenwet.

Zambon behoudt zich het recht voor om onderdelen en pagina's van de website te allen tijde en zonder enige aansprakelijkheid bij te werken, te onderbreken of op te schorten, ongeacht of dit het gevolg is van handelingen of nalatigheid van Zambon of van derden. Zambon verstrekt geen garanties over de juistheid, volledigheid en de voortdurende actualisering van de informatie op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website is volledig en uitsluitend eigendom van Zambon en elk gebruik ervan voor andere doeleinden dan louter persoonlijke raadpleging kan overeenkomstig de wet door Zambon onderworpen worden aan vervolging.

In het bijzonder zijn alle productnamen op de website die met hoofdletters worden gespeld of op een andere manier worden benadrukt, handelsmerken van Zambon en/of haar dochterondernemingen. Elk gebruik zonder schriftelijke toestemming van Zambon kan overeenkomstig de wet door Zambon vervolgd worden.

 

Privacywaarborg en het gebruik van persoonsgegevens

Privacybeleid van Zambon België: www.zambonpharma.com/be/nl/privacybeleid

 

Gebruik van de website door minderjarigen

De websites van Zambon zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik en raadpleging door volwassenen. Vragen van minderjarigen worden niet in aanmerking genomen.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiend uit of op andere wijze verband houdend met deze gebruiksvoorwaarden worden beslecht door de bevoegde Belgische rechtbanken en zijn onderworpen aan het Belgische recht en het internationale privaatrecht, in het bijzonder aan het Haagse Verdrag van 1 juli 1964 houdende een eenvormige wet inzake de internationale verkoop van roerende lichamelijke zaken en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980.

2. COOKIEBELEID

Wat zijn cookies?

De website www.zambonpharma.com die naar de webpagina van Zambon België leidt, maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden - bestaande uit letters en cijfers -  die bij het bezoeken van websites op uw computer kunnen worden bewaard.  In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen zodat, wanneer u later de website opnieuw bezoekt, deze cookie opnieuw verstuurd wordt. Op die manier herkent de website uw browser en kunnen uw voorkeuren worden onthouden bij een volgend bezoek.

De cookies hebben als functie de analyse van het webverkeer te stroomlijnen of aan te geven wanneer een specifieke website of een deel ervan wordt bezocht, en om onderscheid te maken tussen bezoekers zodat hen gepersonaliseerde inhoud kan worden aangeboden. Zij helpen de beheerders om de website en de navigatiebeleving van de gebruikers te verbeteren. Via de cookies hebben wij geen toegang tot andere informatie die op uw toestel is opgeslagen, ook al worden de cookies hier gedownload. Cookies kunnen geen codes van welk type dan ook uploaden en brengen geen virussen of malware over, en ze brengen geen schade toe aan de computer van de gebruiker.U vindt alle informatie in verband met de informatie in verband met de cookies die tijdens het bezoek van deze website in de cookies worden geïnstalleerd hieronder terug, evenals de nodige instructies voor het beheer van uw voorkeuren op dit vlak.

Welke cookies gebruiken we?

Het gebruik van cookies door de eigenaar van deze website, Zambon S.p.A., met hoofdzetel in Bresso (MI) te Via Lillo del Duca, 10, is in overeenstemming met ons Privacybeleid; dat u kunt raadplegen via www.zambonpharma.com/be/nl/privacybeleidOm het gebruik van onze website en de levering van onze diensten mogelijk te maken, gebruiken wij zowel de zogenaamde permanente cookies (d.w.z. cookies die in het geheugen blijven totdat ze handmatig door de gebruiker worden verwijderd of waarvoor een verwijdering op lange termijn is voorzien) als de zogenaamde sessiecookies, die niet blijvend in de computer van de bezoeker worden opgeslagen en die automatisch verdwijnen wanneer de browser wordt afgesloten.Wij gebruiken verschillende soorten cookies - met specifieke functies - die als volgt kunnen worden ingedeeld:

 • Cookies die technisch essentieel zijn 
 • Cookies voor functionele doeleinden 
 • Cookies voor analytische doeleinden 

 

Naargelang wie de cookies plaatst wordt een onderscheid gemaakt tussen: ONZE EIGEN COOKIES, d.i. uitgegeven door Zambon bij bezoek aan deze website.

COOKIES VAN DERDEN, d.i. uitgegeven door andere personen of ondernemingen dan Zambon bij bezoek aan deze website.

 

Overzicht: 

I. EIGEN COOKIES: 

TYPE COOKIE

Technisch essentiële cookies : 

Technisch/sessie 

Technisch/navigatieGezien de technische noodzakelijkheid geldt er uitsluitend een informatieplicht en worden deze geplaatst zodra men de website binnenkomt. WAT DOEN ZE?

Ze zijn essentieel voor de correcte werking van onze website en zorgen ervoor dat u kan navigeren en de inhoud bekijken. Indien deze zouden worden uitgeschakeld, leidt dit tot storingen op de website.

In het algemeen zijn dit soort cookies nodig om bijvoorbeeld een navigatiesessie open te houden of om de gebruiker toegang te geven tot voorbehouden zones. Ze kunnen ook tijdelijk teksten bijhouden die tijdens het invullen van een formulier zijn ingevoegd wanneer men tijdens dezelfde sessie naar een vorige pagina terugkeert.

TYPE COOKIE

Functionele cookies

Gelet op hun functionele doeleinden kunt u deze cookies niet weigeren als u op de website wil surfen. WAT DOEN ZE?

Hiermee kunt u de functies van de website volledig benutten en comfortabeler navigeren. De website werkt het beste als deze cookies zijn ingeschakeld; u kunt echter ook beslissen om de activering ervan op uw toestel niet toe te staan.

In het algemeen onthouden cookies van dit type bijvoorbeeld de taal die u verkiest om onze inhoud te bekijken.

Functioneel/toestemming

Dit type cookie houdt bij of de gebruiker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies op deze website, om bij volgende bezoeken de korte mededeling over cookies en het verzoek om toestemming niet te herhalen.

 

II. COOKIES VAN DERDEN

Wanneer u op deze website navigeert, ontvangt u zowel cookies van Zambon S.p.A. als cookies van websites van een derde, namelijk Google Analytics. Dit is een analysedienst voor internetverkeer van Google Inc. die cookies gebruikt om informatie over het navigatiegedrag van gebruikers in geaggregeerde vorm te verzamelen en te analyseren. 

TYPE COOKIE

Statistisch/analyse

Google Analytics werkt vanuit het principe dat de privacy van websitebezoekers gerespecteerd wordt. Gelet hierop is geen toestemming van de gebruiker vereist om dit type cookie uit te geven.WAT DOEN ZE?

Analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor uw privacy worden gebruikt om informatie te verzamelen over het navigatiegedrag op onze website. Deze informatie wordt uitsluitend voor statistische doeleinden geanalyseerd in geaggregeerde vorm.

Ze zijn niet nodig, maar ze zijn zeer nuttig om onze inhoud en diensten te verbeteren op basis van de aanwijzingen die we krijgen uit de analyse van de statistieken.

 

Dankzij deze cookies krijgen wij een vollediger overzicht van de zoekgewoonten van gebruikers. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om statistieken op te stellen over het gebruik van onze website en om uw interesse in specifieke inhoud of diensten te evalueren.

Google Analytics werd ingesteld met respect voor de privacy voor de verwerking van uw persoonsgegevens door het bezoek aan onze website. Dit betekent concreet dat: 

 • Een bewerkersovereenkomst met Google Analytics werd gesloten;
 • Het laatste octet van het IP adres wordt gemaskeerd; 
 • "Gegevens delen" werd uitgeschakeld;
 • Noch Zambon S.p.A., noch Google koppelen uw IP-adres en andere gegevens in hun bezit aan elkaar om u rechtstreeks te kunnen identificeren;
 • Er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

De verzamelde informatie wordt door de Google Analytics-systemen verwerkt tot rapporten voor de beheerders van Zambon S.p.A., die deze gebruiken om de correcte werking van de diensten en eventueel de populariteit van de voorgestelde inhoud te controleren.

 

Configuratie van uw apparaat

Als u de statistische cookies wilt uitschakelen en zo wilt voorkomen dat Google Analytics gegevens over uw navigatie verzamelt, kunt u hier de speciale component voor het deactiveren van Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.Daarnaast kunt u de installatie van cookies van Google Analytics vermijden door uw browser zo in te stellen dat de ontvangst van cookies wordt uitgeschakeld of dat deze website niet wordt gebruikt. Het is echter mogelijk dat de website of sommige functies ervan niet correct functioneren wanneer de cookies zijn uitgeschakeld.Om de manier waarop de cookies worden gebruikt te wijzigen, de ontvangst ervan te blokkeren of de cookies op uw toestel te verwijderen, volstaat het de instellingen van uw eigen browser aan te passen.

De meeste browsers bieden de mogelijkheid om alle cookies te aanvaarden of te weigeren of om slechts enkele cookies te aanvaarden (bijvoorbeeld van specifieke websites). 

Hoewel de stappen vergelijkbaar zijn, verschilt de methode voor het configureren van cookies per browser. Voor meer informatie over de te volgen procedure kunt u terecht op de website www.aboutcookies.org of kunt u de rubriek 'Help' van uw browser raadplegen.Voor meer informatie over cookies en om uw voorkeuren met betrekking tot cookies van derden te beheren, nodigen wij u uit om naar www.youronlinechoices.com te surfen.

 

Schema:

 • Cookie – aanvaard
  • Aanbieder: Zambon
  • Doel: Registreert de keuze van de gebruiker voor het aanvaarden van de cookies (Functioneel)
  • Verval termijn: 1 jaar
  • Type: HTTP Cookie

    
 • _gat
  • Aanbieder: Google Analytics
  • Doel: Deze cookie slaat geen gebruikersinformatie op, maar wordt alleen gebruikt om het aantal verzoeken te beperken ("Throttle requests")
  • Verval termijn: Sessie
  • Type: HTTP Cookie

    
 • _gid
  • Aanbieder: Google Analytics
  • Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt (Statistisch)
  • Verval termijn: 24 uur
  • Type: HTTP Cookie

    
 • _ga
  • Aanbieder: Google Analytics
  • Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt (Statistisch)
  • Verval termijn: 2 jaar
  • Type: HTTP Cookie

    
 • _gcl_au
  • Aanbieder: Google Analytics
  • Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt (Statistisch)
  • Verval termijn: 90 dagen
  • Type: HTTP Cookie