Disclosure

Zambon België

Dit deel van de website is gemaakt door Zambon in overeenstemming met de Belgische pharma.be Code van de farmaceutische industrie vereniging in België, de Belgische Sunshine Act [1] en de Luxemburgse Code voor Deontologie van de “Association Luxembourgeoise Pharmaceutique” (IML), de farmaceutische industrie vereniging in het Groothertogdom Luxemburg, waartoe ons bedrijf behoort. Pharma.be en IML maken beiden deel uit van de “European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations” (EFPIA).

De Codes voor Deontologie zijn goedgekeurd en vrijwillig aangenomen door de farmaceutische industrie in overeenstemming met de wettelijke regels en voorschriften van de gedragscodes van de Europese en internationale federaties van de farmaceutische industrie en verenigingen (EFPIA en International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) die gericht zijn op het reguleren van de relaties tussen de farmaceutische industrie en de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en zorgorganisaties.

Net als alle andere bedrijven die tot pharma.be en IML behoren, is Zambon sinds 2015 betrokken bij het Disclosure-project met als doel de EFPIA Disclosure Code over overdrachten van waarde te implementeren.

Specifiek vereisen de Disclosure Codes dat alle directe en indirecte overdrachten van waarde tussen de farmaceutische industrie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en zorgorganisaties jaarlijks worden gepubliceerd, met rapportage die begint in 2016.

Als zodanig heeft Zambon een tabel opgesteld met een samenvatting van alle overdrachten van waarde samen met een beschrijvende nota zoals vereist door de bepalingen van de codes en wetgevingen hieronder beschreven.


België:

Als belangrijke stap naar een nog grotere transparantie, kreeg de transparantieplicht op initiatief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, een wettelijke verankering in de Belgische Sunshine Act. De wettelijke transparantieplicht legt zowel Belgische als buitenlandse bedrijven in de farmaceutische en medische hulpmiddelensector op om premies en voordelen die zij vanaf 1 januari 2017 rechtstreeks of onrechtstreeks toekennen aan gezondheidszorgbeoefenaars, organisaties in de gezondheidszorgsector of patiëntenverenigingen, te documenteren en jaarlijks openbaar te maken op het platform betransparent.be.


Groothertogdom Luxemburg:

De tabel met overdrachten van waarde aan begunstigden met belangrijkste bedrijfsadres of hoofdvestiging in het Groothertogdom Luxemburg wordt gepubliceerd via de website van het IML met een link naar de www.zambonpharma.com/be website.

 

[1] 1 Hoofdstuk 1 van titel 3 van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, B.S. 27 december 2016, uitgevoerd door het Koninklijk besluit van 14 juni 2017 tot uitvoering van de Sunshine Act, B.S. 23 juni 2017.

 

PUBLICATIESCHEMA VAN DE OVERDRACHTEN VAN WAARDE – GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

TOELICHTING BIJ DE METHODOLOGIE - GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG