Filteren op

Contacteer ons

Gebruik het online formulier voor algemene vragen over Zambon België, of voor meer specifieke informatie, selecteer het onderwerp van uw aanvraag in het keuzemenu. We beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Medische informatie
  • Medische informatie
  • Melden van product-technische klachten
  • Andere

In dit deel kunt aanvragen indienen met betrekking tot de producten en initiatieven van Zambon. Wij vragen de gebruikers om hun persoonlijke informatie tot een minimum te beperken en, indien mogelijk, niet naar de eigen gezondheid te verwijzen. Zambon zal de persoonsgegevens die door de gebruikers worden verstrekt uitsluitend gebruiken voor de verwerking van hun aanvragen. In het algemeen worden de door de gebruiker verstrekte gegevens elektronisch opgeslagen zolang dit nodig is voor het verzenden van een antwoord via e-mail (of, in bijzondere omstandigheden, via telefonisch contact) door een gegevensverwerker, behalve in gevallen waarin een langere bewaartermijn vereist is op grond van regelgeving of ten behoeve van de verdediging van rechten in een rechtbank (beheer van schadegevallen, enz.). Gegevens mogen alleen aan derden (overheidsinstanties) worden doorgegeven indien de wet daarin voorziet, maar zullen niet verder worden verspreid.

Geneesmiddelenbewaking


Voor melding van vermoedelijke bijwerkingen (Adverse Drug Reaction – ADR) klik hier