Disclosure

EFPIA Disclosure Code

Inleiding

Dit gedeelte van de website is gemaakt door Zambon, volledig conform de gedragscode van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, de farmaceutische brancheorganisatie waar ons bedrijf bij hoort.

De gedragscode is overeengekomen en vrijwillig aanvaard door de farmaceutische industrie conform de wettelijke regels en voorschriften van de gedragscodes van de Europese federatie van farmaceutische industrie en verenigingen (EFPIA) en de Internationale federatie van farmaceutische bedrijven en verenigingen (IFPMA), die zich richten op het reguleren van de relaties tussen de industrie en de gezondheidszorg en wetenschappelijke organisaties en verenigingen.

Zoals alle bedrijven die behoren tot Farmindustria is Zambon sinds 2015 betrokken bij het «Disclosure»-project met het doel om de EFPIA Disclosure Code te implementeren in Overdrachten van waarde.

De Disclosure Code vereist dat alle overdrachten van waarde tussen de farmaceutische industrie, gezondheidszorgprofessionals en gezondheidszorgorganisaties jaarlijks worden gepubliceerd, vanaf 2016.

Wat zijn overdrachten van waarde?

Overdracht van waarde zijn betalingen van financiële aard, zoals:

Gastvrijheid die wordt aangeboden aan een gezondheidszorgprofessional voor deelname aan een wetenschappelijk congres;

Vergoeding aan gezondheidszorgprofessionals en gezondheidszorgorganisaties voor een professionele opdracht gebaseerd op het type activiteit dat is vereist;

Sponsoring van doorlopende medische opleidingsevenementen

Hoe kan de volledige autonomie van gezondheidszorgprofessionals worden gegarandeerd?

Het is essentieel om een voortdurende dialoog en gedachtewisseling te hebben tussen farmaceutische bedrijven en gezondheidszorgprofessionals voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en ons collectieve welzijn.

Deze relaties moeten op zo'n manier worden gereguleerd dat de artsen hun autonomie bij het uitschrijven van recepten kunnen behouden.

Openbaarmaking van financiële betalingen die worden gedaan aan gezondheidszorgprofessionals en -organisaties voorkomt misverstanden over de autonomie van artsen.

Respect voor privacy

Omdat voor de melding van de bedragen voor de overdracht van waarde die zijn ontvangen door gezondheidszorgprofessionals hun persoonlijke gegevens moeten worden gepubliceerd, laat Zambon de beslissing om de publicatie van overdrachten van waarde aan de gezondheidszorgprofessional te autoriseren of te weigeren volledig over aan de betreffende gezondheidszorgprofessional.

Publicatie van financiële relaties

Het Transparantieregister Zorg biedt inzicht in bepaalde financiële relaties tussen zorgverleners, zorginstellingen en bedrijven. Van een financiële relatie is sprake als een bedrijf betalingen doet aan bijvoorbeeld een zorgverlener of -instelling. Via het Transparantieregister Zorg kunt u deze relaties inzien. Het Transparantieregister Zorg is opgezet door koepelorganisaties van zorgverleners, zorginstellingen en industrie met het doel de consument of patiënt inzicht te geven in de relaties die zijn zorgverlener heeft met bedrijven. De gegevens over overdracht van gelden aan zorgprofessionals kunt u raadplegen op www.transparantieregister.nl/home.Indirecte overdrachten

Er dient te worden opgemerkt dat niet alle overdrachten van waarde die op naambasis worden gepubliceerd (na autorisatie van de gezondheidszorgprofessional) zijn ontvangen door de gezondheidszorgprofessional zelf.

Het bedrijf heeft heel vaak het bijbehorende bedrag indirect betaald en niet aan de gezondheidszorgprofessional, maar bijvoorbeeld aan een bureau om de reiskosten voor de gezondheidszorgprofessional te betalen om een opleidingsbijeenkomst bij te wonen die als nuttig voor zijn/haar beroep wordt beschouwd.