Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid

Veiligheid van de patiënt is één van de prioriteiten voor Zambon

Vanaf de ontwikkeling van elk nieuw potentieel geneesmiddel, en gedurende de hele levenscyclus ervan, is het ons doel om de veiligheid van de Zambon-producten te verzekeren.

Alvorens een nieuw Zambon geneesmiddel beschikbaar is voor patiënten, wordt het beoordeeld via streng gecontroleerde preklinische en klinische studies, die noodzakelijke informatie leveren over de veiligheid en werkzaamheid ervan. Meer zelfs, ook nadat het geneesmiddel verkrijgbaar is voor wijdverbreid gebruik, handhaaft Zambon een reeks voortdurende uitgebreide processen en procedures die bedoeld zijn om elke nieuwe potentiële veiligheidskwestie systematisch op te sporen en aan de regelgevende instanties te communiceren, zodat gepaste beslissingen en maatregelen kunnen worden genomen.

pharmacovigilance

De organisatie van Geneesmiddelenbewaking binnen Zambon

Zambon heeft een internationaal systeem voor geneesmiddelenbewaking geïmplementeerd, met een toegewijd team van wetenschappers en artsen.

Om de veiligheid van de patiënt te garanderen, heeft Zambon volgende eenheden opgericht:

  • Een centrale eenheid voor geneesmiddelenbewaking gevestigd in Bresso, die wereldwijd informatie over de veiligheid van geneesmiddelen verzamelt en analyseert, om het risico-batenprofiel van Zambon-producten voortdurend bij te werken en opnieuw te beoordelen en hun therapeutische waarde te bevestigen.
  • Lokale eenheden voor Geneesmiddelenbewaking in iedere vestiging, die veiligheidsinformatie gerapporteerd door patiënten, onderzoekers van klinische studies en zorgverleners, verzamelen, registreren, analyseren en communiceren. Bovendien staan deze teams in verbinding met de nationale gezondheidsautoriteiten.

Geneesmiddelenbewaking

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via: 

  • Bijwerkingencentrum Lareb, Goudsbloemvallei 7, 5237 MH ’s-Hertogenbosch; 
  • Website: www.lareb.nl;
  • E-mail: info-lareb.nl

Als u rechtstreeks contact wilt opnemen met de geneesmiddelenbewaking van Zambon, kunt u:

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.