Geneesmiddelenbewaking

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via: 

  • Bijwerkingencentrum Lareb, Goudsbloemvallei 7, 5237 MH ’s-Hertogenbosch; 
  • Website: www.lareb.nl;
  • E-mail: info-lareb.nl

Als u rechtstreeks contact wilt opnemen met de geneesmiddelenbewaking van Zambon, kunt u:

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.