Zambon in Nederland

Zambon in Nederland

Wie zijn wij?

Zambon in Nederland

Wie we zijn

Zambon Nederland B.V., opgericht in 1972 onder de naam Inpharzam, maakt deel uit van de Zambon Group, een modern internationaal farmaceutisch bedrijf. Zambon is  wereldwijd aanwezig in 86 landen, gebaseerd op de geschiedenis en waarden van een Italiaans familiebedrijf, met ambitieuze groeiplannen voor de toekomst. Binnen de Europese Zambon organisatie is Zambon Nederland B.V. onderdeel van de European Mid-Size Countries Cluster, bestaande uit de Benelux landen, de Scandinavische landen en Zwitserland.

Naast een uitgebreid portfolio receptplichtige geneesmiddelen voor ondermeer de behandeling van luchtwegaandoeningen, urineweginfecties en de ziekte van Parkinson is Zambon Nederland B.V. ook via een distributeur prominent aanwezig in de Nederlandse zelfzorgmarkt.

Met een ervaren team van professionele medewerkers slaagt Zambon Nederland B.V. er in goede samenwerkingsverbanden op te bouwen met belanghebbenden binnen de zorg.


Waar we voor staan

Zambon stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor patiënten en hun naasten. Onze wereldwijde doelstelling is dan ook: ``Innovating cure and care to make patients’ lives better`` .

Dit streven we ondermeer na door het ontwikkelen en op de markt brengen van geneesmiddelen en daarnaast door het realiseren van ambitieuze projecten gericht op innovatie en ontwikkeling van de gezondheidszorg binnen onze specifieke aandachtsgebieden.

Patientveiligheid

Veiligheid van de patiënt is één van de prioriteiten voor Zambon

Vanaf de ontwikkeling van elk nieuw potentieel geneesmiddel, en gedurende de hele levenscyclus ervan, is het ons doel om de veiligheid van de Zambon-producten te verzekeren.

Contact
Zambon Nederland B.V.
Herikerbergweg 292 – 1101 CT Amsterdam
+31 (0)20 30 85 185