Juridische kennisgeving

Algemene bepalingen voor het bekijken van de website

De toegang tot en het bekijken van deze website houdt in dat de gebruiker volledig akkoord gaat met de Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Zambon naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Deze website wordt beheerd door Zambon Company S.p.A. Via Lillo Del Duca, 10 - 20091 Bresso, Italië, namens zichzelf en de andere bedrijven binnen de Zambon Group.

Algemene voorwaarden

De informatie op deze site wordt uitsluitend gebruikt om Zambon en haar producten te presenteren en kan van tijd tot tijd door Zambon worden bijgewerkt; Zambon garandeert desondanks niet dat deze informatie compleet is en constant wordt bijgewerkt. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of alle informatie op de site correct is.

Informatie met betrekking tot behandelingsgebieden waarin Zambon actief is, mag op geen enkele wijze worden gezien als medisch advies. De gebruiker wordt dringend verzocht medisch advies van een arts in te winnen om een diagnose te stellen en geschikte behandelingen vast te stellen.

Informatie die specifiek betrekking heeft op merkgeneesmiddelen die enkel op recept verkrijgbaar zijn, is beperkt tot bepaalde onderdelen van de site die enkel toegankelijk zijn voor professionele zorgverleners, in overeenstemming met wettelijke verordening 219/2006 (indien van toepassing).

Zambon behoudt zich te allen tijde het recht voor om bepaalde onderdelen van de site zonder aansprakelijkheid te onderbreken of op te schorten, ongeacht of dit het gevolg is van acties of nalatigheid van Zambon of van derden.

Intellectueel eigendom

De inhoud van de site is volledig en exclusief eigendom van Zambon en het gebruik hiervan voor andere doeleinden dan persoonlijke raadpleging zal door Zambon overeenkomstig de wet gerechtelijk worden vervolgd. In het bijzonder zijn alle namen van producten op de site die in hoofdletters worden weergegeven of op een andere manier zijn geaccentueerd handelsmerken van Zambon en/of haar dochterondernemingen. Alle gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zambon zal overeenkomstig de wet gerechtelijk worden vervolgd.

Waarborging van privacy en gebruik van persoonlijke gegevens

Privacybeleid Zambon voor het bedrijf

Gebruik van de website door minderjarigen

De websites van Zambon zijn enkel bedoeld voor gebruik en raadpleging door volwassenen. Aanvragen van minderjarigen worden niet in overweging genomen.

Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiend uit, of anderszins verbonden met deze Voorwaarden voor Gebruik zullen worden beslecht door de rechtbank van Milaan en vallen onder de Italiaanse wetgeving en het internationale privaatrecht, met een bijzondere verwijzing naar het Verdrag van Den Haag houdende de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken van 1 juli 1964 en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980.