Interview

GM picture

Zambon Nederland B.V. startte haar activiteiten in Nederland in 1972, aanvankelijk onder de naam Inpharzam.

 

Naast een uitgebreid portfolio receptplichtige geneesmiddelen voor ondermeer de behandeling van luchtwegaandoeningen, urineweginfecties en de ziekte van Parkinson is Zambon Nederland B.V. ook via een distributeur prominent aanwezig in de Nederlandse zelfzorgmarkt.

 

Zambon Nederland B.V. maakt deel uit van de Zambon Group, een modern internationaal farmaceutisch bedrijf, wereldwijd aanwezig in 86 landen, gebaseerd op de geschiedenis en waarden van een Italiaans familiebedrijf, met ambitieuze groeiplannen voor de toekomst. Binnen de Europese Zambon organisatie is Zambon Nederland B.V. onderdeel van de European Mid-Size Countries Cluster, bestaande uit de Benelux landen, de Scandinavische landen en Zwitserland.

 

De Nederlandse organisatie kenmerkt zich extern door de langdurige goede samenwerkingsverbanden met relevante stakeholders binnen het zorgveld. Binnen Zambon Nederland B.V. is er sprake van een opvallend sterke binding van de medewerkers met het bedrijf welke zich ondermeer uit in de veelal lange dienstverbanden van een groot deel van de collega`s.

 

Met elkaar zetten wij ons als medewerkers dagelijks in om de wereldwijde Zambon doelstelling: ``Innovating cure and care to make patients’ lives better`` concreet inhoud te geven.

 

Richting de toekomst stellen wij ons ten doel als specialist te opereren op het gebied van de behandeling van aandoeningen aan de luchtwegen en het centraal zenuwstelsel. Dit doen wij door naast het ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve geneesmiddelen, tevens ondersteunende services voor patiënten, behandelaren en andere directe stakeholders te bieden. Dit in nauwe samenwerking met betrokken partijen in de zorg, waarbij te allen tijde het bijdragen aan de levenskwaliteit en gezondheid van patiënten centraal staat.

 

Als Head of EUMS Cluster en Country Manager Nederland ben ik trots Zambon Nederland B.V., met haar unieke historie en ambitieuze doelstellingen voor de toekomst, te mogen representeren en samen met mijn collega's dagelijks inhoud te geven aan de invulling van onze ambities.

 

Ad van der Vliet